คุณญาณี ทั้งไพศาล  เป็นผู้แทน คุณวีระชัย  ฤดีจรูญรุ่ง  บริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท

คุณญาณี ทั้งไพศาล  เป็นผู้แทน คุณวีระชัย  ฤดีจรูญรุ่ง  บริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบการปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยคุณวิภาพร  อิทธิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ