คุณฐิติญาณ จินทนภูผา บริจาคพัดลม 5 ตัว

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบพัดลม จำนวน 5 ตัว จากคุณฐิติญาณ จินทนภูผา เพื่อมอบให้หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ