คุณฐิติรัตน์ ทัศนิยม และคณะ นำข้าวเหนียว หมูทอด เค้กกล้วยหอม และน้ำเปล่า มามอบให้เจ้าหน้าที่ฯ และเติมในตู้ปันสุข

26 กันยายน 2563 คุณฐิติรัตน์ ทัศนิยม และคณะ นำข้าวเหนียว หมูทอด เค้กกล้วยหอม และน้ำเปล่า มามอบให้เจ้าหน้าที่ฯ และเติมในตู้ปันสุข โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับผู้ป่วยและญาติ โดยมี คุณวิรัช มั่นในบุญธรรม เวรตรวจการบริหาร เป็นผู้รับมอบ