คุณณรงค์เดช  วิชนบท  บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  คุณณรงค์เดช  วิชนบท  บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ