คุณณัฐกิตต์ ธนาศรีมงคลกุล คุณกฤษณะ บุญกลาง และคุณจริยา ไชยคำ บริจาคเงิน 12,000 บาท

เมื่อวันศุกร์ที่ 15กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาท) จากคุณณัฐกิตต์ ธนาศรีมงคลกุล คุณกฤษณะ บุญกลาง และคุณจริยา ไชยคำ เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้คลินิกนมแม่โรงพยาบาลขอนแก่น
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ