คุณณัฐพงศ์ รักแก้ว และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 คุณณัฐพงศ์ รักแก้ว และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท และคุณวรพงศ์ เลขนานนท์ บริจาคเงิน จำนวน 2,000 บาท สมทบมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อกองทุนดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน โดยมีแพทย์หญิงกนกวรรณ ศรีรักษา หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม และประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ