คุณณัฐพงษ์ เชี่ยวพัทยากร  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท

11 กุมภาพันธ์ 2564  คุณณัฐพงษ์ เชี่ยวพัทยากร  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  มอบให้หน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี แพทย์หญิงรักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์  ประธานองค์กรแพทย์  เป็นผู้รับมอบ