คุณณัฐวุฒิ บุตรโพธิ์ศรี บริจาคข้าวสาร จำนวน 49 กก.

คุณณัฐวุฒิ  บุตรโพธิ์ศรี  บริจาคข้าวสาร จำนวน 49 กิโลกรัม ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ