คุณดวงสมร บุญผดุง และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4515 บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น

วันที่ 9 เมษายน 2563 คุณดวงสมร บุญผดุง และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4515 บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ