คุณดี   อนุมาตย์ บริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท

โรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท จากคุณดี   อนุมาตย์  เพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับหน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ขออนุโมทนาบุญค่ะ