คุณตริษา คำเสนา มอบเงินบริจาคเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย และคนยากจน จำนวน 3,000 บาท

คุณตริษา  คำเสนา  มอบเงินบริจาคเพื่อกองทุนแก่นสุข  ใช้กับผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้าย, ผู้เสียชีวิตที่ไร้ญาติ หรือยากจน (ใช้ในการแต่งศพ  จัดซื้อโลงศพ ) และสบทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน  โดยเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  3,000  บาท       ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ