คุณถนอมวงษ์ – คุณสงวน สุชาติพงศ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท

วันที่ 8 มีนาคม 2564 คุณถนอมวงษ์ – คุณสงวน สุชาติพงศ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้อาคารอายุรกรรม 298 เตียง โดยมี แพทย์หญิง นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ