คุณถาวร – คุณพิกุล กองไธสง  (พร้อมคณะสายบุญ)  บริจาคน้ำดื่ม  จำนวน 139 แพ็ค

วันที่ 5 มกราคม 2566 คุณถาวร – คุณพิกุล กองไธสง  (พร้อมคณะสายบุญ)  บริจาคน้ำดื่ม  จำนวน 139 แพ็ค  มูลค่า 4,170 บาท   มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

 

โรงพยาบาลขอนแก่น  ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ