คุณถาวร  อารยะสัจพงษ์  ห้างทองเพชรถาวร มอบตู้กันเชื้อฟุ้งกระจาย  จำนวน 4 กล่อง  มูลค่า 12,000 บาท

วันที่ 31 มีนาคม 2563  โรงพยาบาลขอนแก่น โดยคุณวิภาพร  อิทธิกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนรับมอบตู้กันเชื้อฟุ้งกระจาย  จำนวน 4 กล่อง  มูลค่า 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) จากคุณถาวร  อารยะสัจพงษ์  ห้างทองเพชรถาวร  เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ