คุณทองขันฑ์ ชนชนะชัย และคณะ บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท

เมื่อวันนี้ 30 ธันวาคม 2561 คุณทองขันฑ์ ชนชนะชัย และคณะ บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU), เตียงผู้ป่วย 1 หลัง, ที่นอนลม 1 หลัง และถังออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว พร้อมรถเข็น โดยมีคุณยุวดี บุญลอย เวรตรวจการบริการ เป็นตัวแทนรับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ