คุณทองนาค – คุณเสงี่ยม สุภาวัฒนพันธ์ บริจาคเงิน จำนวน 80,000 บาท

คุณทองนาค – คุณเสงี่ยม สุภาวัฒนพันธ์  บริจาคเงิน จำนวน 80,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมอบให้กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ จำนวน 50,000 บาท  และ มอบให้ศูนย์หัวใจ จำนวน 30,000 บาท   โดยมี แพทย์หญิงรักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์  เป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

 

โรงพยาบาลขอนแก่น  ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ