คุณทองภาส พิรุณสุนทร บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลขอนแก่น

คุณทองภาส พิรุณสุนทร ได้นำข้าวสารอาหารแห้งมาบริจาคให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น มูลค่า 2,000 บาท เพื่อนำมาประกอบอาหารให้ผู้ป่วย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยมีคุณจันทนา แสงเพชร หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ รับมอบ