คุณทองแดง – คุณยุ่น ไชยมาตย์ มอบเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 3 คัน มูลค่า 72,000 บาท

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 3 คัน มูลค่า 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) จากคุณทองแดง – คุณยุ่น ไชยมาตย์ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น