คุณทีปกร ลีศิริกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 250,000 บาท

คุณทีปกร ลีศิริกุล และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 250,000 บาท เพื่อซื้อเครื่อง High Flow Cannula ให้กับงานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.พรเลิศ ปลื้มจิตต์มงคล หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รับมอบ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ