คุณธนดล จำปาวัตตะ มอบบะหมี่แห้ง และน้ำดื่ม เติมในตู้ปันสุขในโรงพยาบาล

5 กันยายน 2563 คุณธนดล จำปาวัตตะ มอบบะหมี่แห้ง จำนวน 300 ห่อ และน้ำดื่ม จำนวน 96 แก้ว เติมในตู้ปันสุข โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับผู้ป่วยและญาติ โดย คุณวรรณกร แพงกระโทก เวรตรวจการบริหาร เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ