คุณธนพล พูลนิติพร บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท

วันที่15 มิถุนายน 2562 คุณธนพล พูลนิติพร บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ห้องอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณเธียรศิริ พงษ์พันธ์ เวรตรวจการบริหาร รับมอบ