คุณธีรตา ไชยวาพิชย์ผล บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ 4 รายการ รวมมูลค่า 21,213 บาท

5 พฤศจิกายน 2563 คุณธีรตา ไชยวาพิชย์ผล บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลขอนแก่น 4 รายการ รวมมูลค่า 21,213 บาท ดังนี้
1.เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 ชิ้น
2.เบาะรองนอนเป่าลมไฟฟ้า จำนวน 2 ชิ้น
3. รถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 คัน
4.กระโถนฉี่ ชาย – หญิง จำนวน 13 ชิ้น
โดยมี คุณพินรัฐ จอมเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารจัดการระบบเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้รับมอบ