คุณธีรพงศ์ สุรทินธนนันท์ และครอบครัว ในนามบริษัท วังเกษมรอยัลซิตี้ จำกัด บริจาคเงิน 20,000 บาท

วันที่ 31 มีนาคม 2566 คุณธีรพงศ์ สุรทินธนนันท์ และครอบครัว ในนามบริษัท วังเกษมรอยัลซิตี้ จำกัด

บริจาคเงิน 20,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ