คุณธีรพงศ์  สุรทินธนนันท์  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท 

วันที่ 8 เมษายน 2564  คุณธีรพงศ์  สุรทินธนนันท์  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท  มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี แพทย์หญิงนาตยา  มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ