คุณธีรพงษ์ พรมวงษ์ บริจาครถเข็นนั่ง 2 คัน, พัดลม 7 ตัว และหัวต่อถังออกซิเจน 5 ชุด

วันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. คุณธีรพงษ์ พรมวงษ์ บริจาครถเข็นนั่ง 2 คัน, พัดลม 7 ตัว และหัวต่อถังออกซิเจน 5 ชุด ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น ในงานฌาปนกิจคุณพ่ออุ่น พรมวงษ์ ณ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง โดยมีคุณณัฐธยาน์ มูลตรี เวรตรวจการบริหาร รับมอบ