คุณธีรเจต  ชูชัย และ คุณธัชพงศ์  นุตะสิริวัฒน์ บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่า 545,000 บาท

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565  คุณธีรเจต  ชูชัย และ คุณธัชพงศ์  นุตะสิริวัฒน์   บริษัท พี.โอ มอเตอร์ไซเคิล จำกัด (สำนักงานใหญ่)  บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  มูลค่า 545,000 บาท    โดยมี นายแพทย์ธนนิตย์  สังคมกำแหง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริการ  ร่วมรับมอบ

 

ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดไปเทอญ