คุณนงนุช มังคละ (ร้านไทยรุ่งโรจน์เหล่านาดี) มอบนม UHT จำนวน 4,800 กล่อง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 คุณนงนุช มังคละ (ร้านไทยรุ่งโรจน์เหล่านาดี) มอบนม UHT ขนาด 110 มล. จำนวน 4,800 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และเพื่อนำไปใส่ใน “ตู้ปันสุข” สำหรับญาติผู้ป่วย และผู้ใช้บริการ โดยมีคุณสิริพร สามารถเจริญ เวรตรวจการบริหาร รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ