คุณนราพร เยาวฤทธิ์ พร้อมครอบครัว บริจาคถังออกซิเจน และที่นอนลม

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 คุณนราพร เยาวฤทธิ์ พร้อมครอบครัว บริจาคถังออกซิเจน จำนวน 1 ถัง และที่นอนลม จำนวน 2 ชุด ให้โรงพยาบาลขอนแก่น
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ