คุณนราพร เยาวฤทธิ์ และครอบครัว บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับผู้ใหญ่

17 พฤศจิกายน 2563 คุณนราพร เยาวฤทธิ์ และครอบครัว นำผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 11 ห่อ รวมมูลค่า 3,500 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วย โดยมี นายแพทย์ธนนิตย์ สังคมกำแหง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ