คุณนวลลักษณ์ ฮุดะ และเพื่อน มอบหนังสือสวดมนต์ จำนวน 100 เล่ม

23 พฤศจิกายน 2563 คุณนวลลักษณ์ ฮุดะ และเพื่อน มอบหนังสือสวดมนต์ จำนวน 100 เล่ม (รวมมูลค่า 2,00 บาท) ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ