คุณนวลศรี มาตยภูธร พร้อมครอบครัว มอบพัดลม จำนวน 14 ตัว

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562  คุณนวลศรี มาตยภูธร พร้อมครอบครัว มอบพัดลม จำนวน 14 ตัว ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ณ วัดศรีนวล

ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ