คุณนัทธพงศ์  และคุณศิรินันท์  จิระวงศ์ประภา   บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น  รวมมูลค่า 1,050,000 บาท

วันที่ 10 มิถุนายน 2565  คุณนัทธพงศ์  และคุณศิรินันท์  จิระวงศ์ประภา   บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น  รวมมูลค่า 1,050,000 บาท  โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น  ขอขอบพระคุณมา ณ  โอกาสนี้ค่ะ