คุณนารตยา เหล่าวงษา และคณะ นำส้มตำและน้ำดื่ม มาเติมในตู้ปันสุข โรงพยาบาลขอนแก่น

21 กันยายน 2563 คุณนารตยา เหล่าวงษา และคณะ นำส้มตำและน้ำดื่ม จำนวน 100 ชุด เติมในตู้ปันสุข โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับผู้ป่วยและญาติ โดยมี คุณบุดดา ขามพิทักษ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุกรรมโรคเลือดเป็นผู้รับมอบ