คุณนิภา ทองเหลา นำข้าวโพดต้ม จำนวน 25 ถุง (มูลค่า 3,000 บาท) มามอบให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 17 มีนาคม 2564 คุณนิภา ทองเหลา นำข้าวโพดต้ม จำนวน 25 ถุง (มูลค่า 3,000 บาท) มาบริจาคให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยมีคุณศศิธร แสนศักดิ์ รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ และคุณพินรัฐ จอมเพชร รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร รับมอบ