คุณนิมิต วงศ์จริยกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท

21 กันยายน 2563 คุณนิมิต วงศ์จริยกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งคุณณิช วงศ์จริยกุล เป็นผู้แทนมอบ โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ