คุณนุสรา เตียวสินเธาว์ บริจาคตู้เย็นจำนวน 1 เครื่อง และพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบบริจาคตู้เย็นจำนวน 1 เครื่อง และพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง จากคุณนุสรา เตียวสินเธาว์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่คุณเลี่ยมเอียง แซ่เตียว มอบให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลขอนแก่น
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ