คุณบัญชา พรประภา บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อเครื่องไตเทียม และอุปกรณ์อื่นๆ ของหน่วยไตเทียม

              วันที่ 17 มีนาคม 2566 คุณบัญชา พรประภา บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อเครื่องไตเทียม และอุปกรณ์อื่นๆ ของหน่วยไตเทียม
             โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ