คุณบัณฑิต บุญช่วย บริจาคเงิน จำนวน 105,000 บาท ในงานฌาปนกิจของ นางทิพย์วัลย์ แซ่ตั้ง

29 ตุลาคม 2563 คุณบัณฑิต บุญช่วย บริจาคเงิน จำนวน 105,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ในงานฌาปนกิจของ นางทิพย์วัลย์ แซ่ตั้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.เพื่อพัฒนาศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด (อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) จำนวน 100,000 บาท
2. บริจาคให้ศูนย์พลังใจ จำนวน 5,000 บาท
นอกจากนั้นยังได้บริจาคเตียง วอล์คเกอร์ พัดลม และเครื่องปั่นอาหาร อีกด้วย