คุณบุศรินทร์ อินทรกำแหง ณ ราชสีมา บริจาคพัดลม จำนวน 12 ตัว

เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2562 คุณบุศรินทร์ อินทรกำแหง ณ ราชสีมา บริจาคพัดลม จำนวน 12 ตัว ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณฤดีพร เพียสุพรรณ์ เวรตรวจการบริการ และคุณสิริพร สามารถเจริญ เวรตรวจการบริหาร รับมอบ