คุณบุ้นเอ็ง  แซ่ตั้ง และร้านตุ๊กตาทอยส์  บริจาคเงิน 10,000 บาท

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) จากคุณบุ้นเอ็ง  แซ่ตั้ง และร้านตุ๊กตาทอยส์  เพื่อมอบให้โครงการต่อชีวิตผู้ป่วยมะเร็งด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยเซลล์ต้นกำเนิด โรงพยาบาลขอนแก่น