คุณปนัดดา อยู่วิทยาในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเครื่องตรวจหัวใจด้วยเครื่องความถี่สูงชนิดหิ้วถือ มูลค่ารวม 6 ล้านบาท

คุณปนัดดา อยู่วิทยาในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเครื่องตรวจหัวใจด้วยเครื่องความถี่สูงชนิดหิ้วถือ จำนวน 3 เครื่องมูลค่ารวม 6 ล้านบาทถ้วน โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ เป็นผู้รับมอบ