คุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ให้ รพ.ขอนแก่น

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบกล้องส่องผ่าตัดทางท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,900,000 บาท และเก้าอี้นั่งตรวจ/ผ่าตัดระบบไฮโดรลิค จำนวน 1 ตัว มูลค่า 29,000 บาท จากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา ซึ่งได้มอบหมายให้คุณประสิทธิ์ ลัชชานนท์ เป็นผู้แทนในพิธีรับมอบ

คุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 1,000,850 บาท เพื่อสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนฯ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 1,000,850 บาท (หนึ่งล้านแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน โดยเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

คุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562  คุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดตั้งกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้
2. เพื่อเป็นทุนในการศึกษาและวิจัยสำหรับบุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น ในด้านโรคหัวใจ
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการให้บริการด้านโรคหัวใจให้มีทีมบุคลากรครบวงจรและเพียงพอต่อการให้บริการ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ