คุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท เข้ากองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี พญ.รักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นผู้แทนมอบ และรับมอบโดย พว.อุทุมพร ศรีสถาพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ