คุณปนัดดา  อยู่วิทยา  บริจาคเงินจำนวน 1,700,000 บาท เข้ากองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  คุณปนัดดา  อยู่วิทยา  บริจาคเงินจำนวน 1,700,000 บาท เข้ากองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี แพทย์หญิงรักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์  ผู้แทนกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  เป็นผู้แทนมอบ  และรับมอบโดย นายแพทย์ประวิทย์  ทวีแสงสุขสกุล  ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น