คุณปนัดดา  อยู่วิทยา  บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 19 สิงหาคม 2565  คุณปนัดดา  อยู่วิทยา  บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นายแพทย์สุทธิเทพ  ดวงศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง  และ แพทย์หญิงรักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์  ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นผู้แทนรับมอบ