คุณปนัดดา อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาค หน้ากาก N 95 จำนวน 40,080 ชิ้น 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  คุณปนัดดา อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาค หน้ากาก N 95 (3 M) จำนวน 40,080 ชิ้น  เป็นจำนวนเงิน 2,618,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  และแพทย์หญิงรักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์  ประธานองค์กรแพทย์  โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ