คุณปนัดดา อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนาม กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาค ชุด PPE และ Mask N95 มูลค่ารวม 1,300,080 บาท

วันที่ 17 มกราคม 2565 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนาม กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาค ชุด PPE จำนวน 5,000 ชุด และ Mask N95 จำนวน 3,280 ชิ้น มูลค่ารวม 1,300,080 บาท เพื่อโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแก่น โดยมี พญ.รักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ
โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ