คุณปนัดดา  อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท 

คุณปนัดดา  อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท  เพื่อมอบให้ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี พญ.รักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์  ผู้แทนกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  เป็นผู้แทนมอบ และรับมอบโดย นพ.สุทธิเทพ  ดวงศร  หัวหน้าศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565