คุณปนัดดา  อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท 

คุณปนัดดา  อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท  เพื่อมอบให้ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี พญ.รักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์  ผู้แทนกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  เป็นผู้แทนมอบ และรับมอบโดย นพ.สุทธิเทพ  ดวงศร  หัวหน้าศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565