คุณปนัดดา อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท มอบให้กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีนายแพทย์สุทธิเทพ ดวงศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูงและหัวหน้าศูนย์หัวใจ และแพทย์หญิงรักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานองค์กรแพทย์ เป็นผู้รับมอบ
โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ